Bestyrelsesmøde d. 25. maj 2023

Tilstede. Bodil, Lenni, Annabell, Heidi, Sofie og Jane.

- Rytterkort: Klubben lejer den Gl. hal samt cafeteriet. Derfor har der været spørgsmål vedr. pensionærernes betaling af rytterkort. Klubben står for hele regningen på El til hele stedet. En gammel aftale. Derfor betaler pensionærerne rytterkort til klubben, for at få dækket noget af strømregningen.

- Elpriserne er heldigvis faldet, så klubbens økonomi bløder ikke så voldsomt. Der er pt. et lille overskud.

- Antal medlemmmer lige nu 140.

- Velkomstfolder. Heidi har lavet en velkomstfolder, som skal uddeles til kommende pensionærer, så der ikke opstår misforståelser vedr. medlemskab af DVR, Rytterkort osv.

- Jane faldt over en FB reklame på Bamselotteri, der omhandler salg af lodder til fordel for børnecancerfonden. Klubben kan bestille bamselodder og tjene 20 kr. pr. solgt lod. Jane undersøger om der er hold i opslaget.

- Stævner: C- stævne 1. juni Heidi har styr på dommere. Sponsorgaver. Der er 5 fra sidste stævne. Så det er nok. Heidi sørger for skrivere. Cafeterie. Vi sælger toast, sandwich, slik, vand/sodavand,kaffe og te.

- Elevstævne d. 17. juni. Lenni laver udkast til proportioner. Dommer, Heidi (Tine Spørges) Klubmesterskab. Lenni tager kontakt til Dan-Roset. Grilfest/sommerafslutning mellem kl. 15 og 17, efter selve stævnet. Vi sælger bufet bestående af pølser/kyllingbryst, pastasalat, flutes og kartoffelsalat (Anita vil gerne lave) Evt. Vi skal huske at lave opslag når der er stævner på stedet, så elevrytterne kan få oplyst at de er velkommen til at komme og kigge.

- Dato for næste møde. Lenni indkalder i uge 32. God sommerferie