Bestyrelsesmøde 24. januar 2024

Deltagere: Lenni, Heidi, Sofie, Annabell, Bodil

1/ Referat godkendt.

2/Nyt fra formanden

- Kalender/aktiviter i 2024

d. 6. marts, generalforsamling

d. 23. marts, elevstævne

d. 4. og 5. maj, distriktsstævne

d. 25. og 26. maj, ridelejr

d. 16. juni, hoppekåring, afholdes af Grøn Dressage og Dansk Varmblod

d. 22. juni, Sankt Hans elevstævne

d. 31. august, basisdag

d. 7. og 8. september, distriktstævne

d. 26. oktober, Halloween elevstævne

d. 7. december, julestævne u/springning

Evt. en arbejdsdag.

- Generalforsamling

Indkaldelser bliver udsendt snarest.

Jane Kronvold ønsker ikke at forsætte.

Der er et ønske fra bestyrelsen om at nedsætte nogle aktivitetsudvalg, eks. stævneudvalg til elevstævner og distriktstævner, og cafeudvalg til indkøb og afvikling af cafetjans ved stævner. 

- Sponsor kontrakter

Vi arbejder på at få opsat sponsor skilte i den lille ridehal. To forældre (Sara og Maria) har været så søde at melde sig til den tjans, vi har kontakt med et skiltefirma og den første kontrakt er underskevet.

- Div.

Formand og kasserer havde et møde med udlejer mellem jul og nytår, og blev enige om en midlertidig huslejenedsættelse.

Da vi har stort set samme udgifter i juli måned som resten af året (husleje og løn til Holger) har vi besluttet at indføre halv betaling for juli. 

3/ Nyt fra kasserer

Gennemgang af årsregnskabet for 2023. Regnskabet er ikke helt afsluttet, der mangler enkelte posteringer. Kassereren skal d. 6. februar mødes med regnskabskyndig person og foretage de sidste justeringer. Herefter foretages revision og påtegning af udpeget revisor.

4/ Evt./ ny dato

Bestyrelsen mødes igen d. 6. marts (1 time før generalforsamlingen)