Bestyrelsesmøde 2/3 2022

Deltagere: Bodil, Lenni, Lotte, Sofie, June

Ref.: June

Nyt fra formanden.

Vi skal have styr på nogle ting på vores hjemmeside, i forhold til Dansk Ride Forbund. Bl.a. skal vores vedtægter ligge på hjemmesiden og vores referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling skal også ligge på hjemmesiden. Bodil kigger på det.

Vi skal også have en sekretær og en næstformand. June meldte sig som sekretær. (Næstformand blev Lotte??)

Aktivitetskalender for elevrytter

 

Regnskab, nyt fra kasserer

Økonomien er stram, vi er bl.a. presset af højere priser på el. Prisen på el er fordoblet i forhold til sidste år. Der er brug for at der bliver sparet på strømmen og at alle hjælper til med det.

 

Indbetalingerne fra kontingent og holdundervisning bliver opkrævet d. 1. i måneden, men er først på klubbens konto ugen efter. Det kan i nogle måneder gøre det lidt svært at betale løn, hus- og hesteleje til tiden.

 

Kan vi søge fonde/sponsorer til klubben?

Lenni og Sofie har været til et (møde/orientering??) i forhold til mulighederne for at søge. Der vil være størst succes med at søge op til 30.000 kr. men kun til konkrete projekter.

Evt. Tuborg/Carlsberg fond?

Søg støtte til nye spring i træ eller plast, bord/bænke sæt, nye elevheste.

Evt. søge sponsorkroner til en ny elevhest på vores hjemmeside/facebook.

 

Kontingent skal sættes op. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen.

Skal den månedlige betaling for holdundervisning sættes op?

June vil undersøge hvad niveauet er i andre rideklubber på Fyn.

 

Gennemgang af opstaldninger i privatstalden. Vi skal have styr på om der betales. Lenni og Lotte laver liste, som tjekkes af ved Bodil.

 

Bodil undersøger ved banken, om vi kan få flere konti. Så vi har en konto til stævner, og en til sponsorer.

Bodil undersøger ved Mobilpay, om vi kan få en ordning, der ikke er for dyr. Evt. knyttet til et enkelt arrangement ad gangen.

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 13. april.