Vedtægter

Rykkerprocedure

Rykker 1 – venlig påmindelse
Denne sker cirka på dag 15 fra betalingsdato, og der pålægges intet rykkergebyr.

Rykker 2
Denne sker cirka på dag 30 fra betalingsdato, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Rykker 3
Denne sker cirka på dag 45 fra betalinngsdato, og der pålægges yderligere et rykkergebyr på 100 kr.